واریز مبلغ از طریق کارت به کارت


نکته: لطفا پس از واریز، حتما با پیام کوتاه یا تماس تلفنی ( به شماره درج شده در بالای وب سایت ) اطلاع دهید.


شماره کارت بانک صادرات:

6037697528199679

به نام: مهرداد صیرفی


شاره شبا صادرات:

IR76 0190 0000 0010 5265 1780 04

IR760190000000105265178004

به نام: مهرداد صیرفی